Než se rozhodnete stavět

Koupě pozemku

Koupě pozemku bývá někdy neobvykle složitá finančně náročná záležitost. Je zde mnoho úskalí a možností, jak kupujícího podvést z hlediska ceny, převodu nebo zastavitelnosti pozemku.

Neexistuje levný stavební pozemek či objekt. Pamatujte, že velmi nízká cena předjímá vaše budoucí problémy nebo starosti s výstavbou:

  • chybí technická infrastruktura u staveniště (napojení na média, vodu, kanalizaci),
  • pozemek je z hlediska územního plánu a druhu vaší výstavby nezastavitelný,
  • pozemek leží na zamořeném území, skládce či v ochranném pásmu,
  • pozemek sousedí nebo dle územního plánu bude dotčen výstavbou komunikace (dálnice), železnice, přistávacího koridoru letadel.

Neexistuje projektové řešení ani dodavatel na zhotovení standardního a přitom velice levného obytného domu. Kdo slibuje opak - vědomě, či nevědomě vás klame!

Nevynechávejte takzvanou přípravu stavby s jasně definovaným investičním záměrem. Rozhodně si ušetříte čas, peníze a své zdraví ! Výsledný efekt stojí za to.

Kvalitní projekt

Kvalitní projekt je dalším krokem před zahájením výstavby. Neprojektujme jen pro potřebu stavebního úřadu a z povinnosti, kterou nám ukládá Stavební zákon.

Nenechávejte si projektovat stavbu kýmkoli i když bude mít autorizační osvědčení dle zákona 360/92. Využijte referencí a obraťte se na dobrého projektanta, každá autorizovaná osoba není ta, kdo umí vyprojektovat vaši stavbu.

V případě, že se rozhodnete pro dodavatelskou výstavbu (firma zajišťuje kompletní dodávku) dejte si zpracovat výkaz výměr a prací s finančním ohodnocením - položkový kontrolní rozpočet investora.

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy o dílo předkládejte zhotoviteli jako prvý. Smlouva by měla mít veškeré náležitosti nejen po formální stránce (tady pomůže právník), ale i po stránce technické by měla smlouva řešit situace, které nastanou během výstavby.

Stavba svépomocí i stavba „na klíč“ jsou extrémy, které je třeba pečlivě zvážit, než se pro ně rozhodnete.

Při svépomoci si nechávejte důsledně provádět technický dozor zkušenou osobou, nejlépe se zvláštní způsobilostí pro tento obor činnosti.

U stavby na klíč jste bez šance proti dodavatelské firmě, pokud bude málo solidní. Za to jste ale „bez starosti“ při jakémkoli rozhodování o vaší stavbě a jejích detailech. Pouze platíte.

Výběr dodavatele

Při výběru zhotovitele (dodavatele) využijte kvalitního projektu a výkazu výměr. Soutěž na zhotovitele zadejte odborníkovi, který umí nadefinovat vaše požadavky a pomůže s výběrem. Vaše požadavky nejsou jen výše ceny a rychlost výstavby.

Při výstavbě se nechávejte zastupovat odborníkem, který je vybrané dodavatelské firmě skutečným technickým partnerem.
Amatér v tomto případě prohrává a zbytečně platí navíc!

Pomoc zástupce investora doceníte ve chvíli, kdy se takřka po bezproblémovém uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem začnou objevovat nedorozumění, technické problémy, nedodělky projektu, pomalý postup výstavby, nárokování víceprací zhotovitelem atd.

Plánování výstavby

Při plánování výstavby nikdy nezačínejte u dodavatele díla.
Dílo pak zpravidla podléhá technologii, ceně a dalším atributům výstavby nejvhodnějších pro zhotovitele, nikoli pro vás.

Funkci stavebního nebo technického dozoru často nabízí sami dodavatelské firmy. Toto řešení je vzhledem ke vztahu stavebního dozoru k dodavateli naprosto nevhodné.

Stavební dozor musí hájit zájmy investora a hlídá zejména dodavatele, aby nedocházelo k chybám nebo nadhodnocování cen prováděných prací.