Vodohospodářská výstavba

Zabýváme se vodohospodářskou výstavbou:

  • inženýrskými sítěmi
  • čistírnami odpadních vod
  • výstavbou dešťových i splaškových kanalizací
  • vodovodů
  • úprav a oprav vodních děl